สาส์นจากอดีตนายกสมาคมฯ ชุดที่ 5

สาส์นจากนายกสมาคมฯ ชุดที่ 5 (2563-2565)  :   นายพิสิฐษ์ นิลเขตร (รหัส 731089)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ก่อตั้งและสร้างบัณฑิตที่มีคุณประโยชน์และยอมรับต่อสังคมไทยมายาวนานกว่า 45 ปี ตลอดจนมีส่วนร่วมผลักดันสังคมไปในทิศทางที่ดีและมีคุณค่ามาโดยตลอด

การได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของศิษย์เก่าฯ ให้เข้ามารับหน้าที่ “นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับศิลปากร ชุดที่ 5” ซึ่งผ่านการบริหารและดำเนินภารกิจของสมาคมฯ มาได้ด้วยดีอย่างต่อเนื่องนั้น ถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

   1. ก่อให้เกิดความความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องศิษย์เก่าด้วยกันเอง และความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับน้องศิษย์ปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและคอยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
   2. ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์ ผู้บริหารของคณะฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเสริมสร้างให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราเป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง
   3. ก่อให้เกิดการรับรู้และยอมรับในความรู้ความสามารถของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของประเทศไทย จากผลกระทบของโรคระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทุกภาคส่วนของประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแสนสาหัส แต่เราศิษย์เก่าฯ พร้อมที่อยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจ เป็นแรงช่วยเหลือ และสนับสนุนให้พวกเราชาววิดยาศิลปากร ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างแข็งแรงและปลอดภัย

และเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ พวกเราวิดยาศิลปากรทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จะต้องมีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีคุณค่าแก่กันอีกครั้งในอนาคตอันใกล้

จนกว่าเราจะได้พบกัน

 

นายพิสิฐษ์ นิลเขตร
นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมษายน 2563

Visitors: 51,807