ข่าวสารทั่วไป

ขอเชิญพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ วิดยาศิลปากร ผู้เข้าร่วมงาน "53 ปี วิดยาคืนถิ่น" วันที่ 2 มีนาคม 2567
ร่วมเล่นเกมส์ตามหาสายรหัสของตนเอง (ตัวเลขรหัสนักศึกษา 2 หลักสุดท้ายตรงกัน)

โดยสมาคมฯ ได้จัดเตรียมของรางวัลสำหรับทุกท่านในสายรหัสที่มีจำนวนคนสูงสุด

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับทุกท่าน สมาคมฯ ได้จัดเตรียมรายชื่อทั้งหมดในรูปแบบ Excel File ซึ่งจะทำให้สะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นค่ะ

Visitors: 57,135