ศิษย์เก่าดีเด่น 2561-2562


 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2562

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ประณยา ไกรจิรโชติ (SC14)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิล พลาซ่า จำกัด
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2562

  ประเภท ผู้ส่งเสริมการศึกษา
  วิภาวรรณ เล้าอรุณ (SC19)
  สาขา/วิขาเอก : สถิติ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2561

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิฐษ์ นิลเขตร
  รุ่น : SC17 (รหัส 731089)
  สาขา/วิชาเอก : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บจก. อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2561

  ประเภทผู้ส่งเสริมวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ภัชรี ธรรมวีระพงษ์
  รุ่น : SC11 (รหัส 725075)
  สาขา/วิชาเอก : เคมี
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2561

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : นางสิรินรี อัจฉรานนท์
  รุ่น : SC14 (รหัส 728128)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรบุคคล บจก. สยามพีวีเอส เคมิคอลส์
Visitors: 57,966