อัลบั้ม กิจกรรม 2561  • วันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2514 ณ ปัจจุบัน จึงถือว่าก้าวเข้าสู่ปีที่ 47 ของการก่อตั้ง ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีงาน "47 ปี สถาปนา ย้อนเวลา วิดยากลับวังฯ" ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์

  • งานมุทิตาจิต อ.เกษียณปี พ.ศ.2560 ซึ่งจัดในวันและสถานที่เดียวกับงาน "47 ปี สถาปนา ย้อนเวลา วิดยา กลับวังฯ" ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์
Visitors: 9,755