ศิษย์เก่าดีเด่น 2534-2535

       

ศิษย์เก่าดีเด่น 2535

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2535

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ ประพงศ์เสนา
  รุ่น : SC1 (รหัส 715003)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2535

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนีกร กัลล์ประวิทย์
  รุ่น : SC2 (รหัส 716032)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา

ศิษย์เก่าดีเด่น 2534

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2534

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล พิริยนนทกุล
  รุ่น : SC1 (รหัส 715010)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2534

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ สุรรัตน์
  รุ่น : SC1 (รหัส 715001)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
Visitors: 41,361