ศิษย์เก่าดีเด่น 2536-2543

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2543

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ
  รุ่น : SC4 (รหัส 718011)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2543

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : พญ.สุภัทรา เตียวเจริญ
  รุ่น : SC2 (รหัส 716043)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2542

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ สันทนานุการ
  รุ่น : SC6 (รหัส 720013)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2538

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล
  รุ่น : SC1 (รหัส 715026)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2536

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ เรืองไพศาลบำรุง
  รุ่น : SC3 (รหัส 717038)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2536

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : นางอัคริยา พิริยนนทกุล
  รุ่น : SC3 (รหัส 717028)
  สาขา/วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Visitors: 51,807