ปฏิทินกิจกรรมสมาคมฯ

วันเสาร์ที่ 20 ม.ค.61   งาน 47 ปี สถาปนา ย้อนเวลากลับวังฯ เวลา 14:00 - 16:00 น. และ 17:30 - 21:00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์
 
วันอังคารที่ 5 ธ.ค.60   (ร่วม) กิจกรรม "มินิคอนเสิร์ตคนละก้าว" ของ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 5 ธ.ค.60 ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.60   ประชุมตัวแทนรุ่นและศิษย์เก่าวิดยาศิลปากร เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิด/ข้อเสนอแนะในการจัดงาน 47 ปี สถาปนา ย้อนเวลา วิทยากลับวังฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การค้า Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
       
Visitors: 10,194