ศิษย์เก่าดีเด่น 2558     

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2558

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.ศุขธิดา อุบล
  รุ่น : SC5 (รหัส 719053)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2558

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
  รุ่น : SC4 (รหัส 718008)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2558

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.กมล บุษบา
  รุ่น : SC9 (รหัส 723004)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รศ. คณะวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์

ศิษย์้เก่าดีเด่น 2557

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2557

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : ลิขิต สรรพสุข
  รุ่น : SC5 (รหัส 719038)
  สาขา/วิชาเอก : เคมี
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2557

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : น.ส.บุษบง กาญจนสาขา
  รุ่น : SC1 (รหัส 715042)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา
Visitors: 41,363