ศิษย์เก่าดีเด่น 2556

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2556

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วารีย์ โตวัน
  รุ่น : SC3 (รหัส 717033)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2556

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา
  รุ่น : SC19 (รหัส 733007)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2556

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : ดร.กูสกานา กูบาฮา
  รุ่น : SC8 (รหัส 722004)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์

ศิษย์เก่าดีเด่น 2555

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2555

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นายปิลันธน์ ธรรมมงคล
  รุ่น : SC4 (รหัส 718019)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2555

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : ดร.อุษาวดี ถาวระ
  รุ่น : SC2 (รหัส 716052)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2555

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : นายวรพจน์ รุ่งลิขิตเจริญ
  รุ่น : SC16 (รหัส 730078)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์
Visitors: 51,811