สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่ : 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

e-Mail Address : scsualumni@hotmail.com

Facebook :  http://www.facebook.com/ScienceSilpakornAlumni/

บัญชีธนาคาร : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักนานาเหนือ ชื่อบัญชี "สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"  เลขที่ 000-0-35556-9

เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของพวกเรา พี่ๆ น้องๆ วิดยาศิลปากร ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งการแจ้งความช่วยเหลือกันระหว่างพี่ๆ น้องๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เข้าถึงได้ง่าย ข้อมูลทันสมัยและสะดวกรวดเร็วขึ้น           

Visitors: 57,131